Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web


Thuật toán tìm kiếm trên Google cho thiết bị di động sẽ thay đổi!

Xem chi tiết

Năm 2000, Google đã giới thiệu công cụ AdWords, một chương trình tạo các chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Ngày nay, giải pháp quảng cáo của Google, bao gồm quảng cáo hiển thị, quảng cáo trên điện thoại di động và quảng cáo video cũng như quảng cáo văn bản thuần túy mà Google […]

Xem chi tiết

Đăng tin lên top Google, công ty quảng cáo google

Xem chi tiết

Gần đây, giao diện Google AdWords không ngừng cập nhật. Nhiều tính năng mới được bổ sung liên tục.  Trong đó “Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập” khá hữu ích và tiên lợi  giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc định hướng […]

Xem chi tiết

Là hình thức Quảng cáo Google Adwords là một hình thức quảng cáo tiếp thị ..

Xem chi tiết