Tìm kiếm tùy chỉnh

Cấu trúc của chiến dịch quảng cáo Facebook

 

Cấu trúc chiến dịch quảng cáo

Cấu trúc chiến dịch của Quảng cáo trên Facebook là gì?

Cấu trúc chiến dịch quảng cáo trên Facebook có 3 cấp độ:

 1. Chiến dịch
 2. Nhóm quảng cáo
 3. Quảng cáo

Minh họa cấu trúc chiến dịch của Facebook.

Biểu đồ bên dưới hiển thị chi tiết điều có thể thực hiện tại mỗi cấp độ của cấu trúc chiến dịch quảng cáo.

Cấu trúc chiến dịch Điều bạn có thể thực hiện tại mỗi cấp độ
Chiến dịch Khi tạo chiến dịch, bạn sẽ chọn một mục tiêu quảng cáo (ví dụ: thu hút nhiều lần nhấp vào trang web hơn). Chọn mục tiêu quảng cáo giúp bạn tối ưu hóa và đánh giá kết quả dựa trên mục tiêu của doanh nghiệp.
Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch và chứa một hoặc nhiều quảng cáo. Ở cấp độ nhóm quảng cáo, bạn sẽ:

 • Đặt ngân sách và lịch chạy cho từng nhóm quảng cáo
 • Xác định đối tượng
 • Chọn vị trí quảng cáo
 • Chọn đặt giá thầu

Nếu bạn cần chỉnh sửa ngân sách, lịch chạy, đối tượng, vị trí quảng cáo hoặc đặt giá thầu, bạn cũng sẽ thực hiện việc này ở cấp độ nhóm quảng cáo.

Bạn có thể kiểm soát số tiền mình chi tiêu cho mỗi đối tượng, lên lịch thời gian họ nhìn thấy quảng cáo và xem cách họ phản hồi quảng cáo.

Quảng cáo Quảng cáo là các hình ảnh và văn bản (còn được gọi là nội dung) bạn sử dụng để chia sẻ thông điệp của mình với khán giả. Mỗi nhóm quảng cáo có một hoặc nhiều quảng cáo. Tạo các quảng cáo khác nhau trong mỗi nhóm quảng cáo sẽ giúp chúng tôi tối ưu hóa phân phối dựa trên hình ảnh, liên kết, video, văn bản hoặc vị trí của quảng cáo.

 

Tôi có thể chọn các mục tiêu quảng cáo nào?

Mục tiêu quảng cáo là những gì bạn muốn mọi người làm khi họ xem quảng cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo quảng cáo để thu hút mọi người thích Trang Facebook của bạn. Điều này khác với tạo quảng cáo để thu hút mọi người truy cập trang web của bạn.

Khi bạn chọn mục tiêu quảng cáo, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo quảng cáo để đạt được mục tiêu cụ thể đó. Bạn có thể theo dõi cách quảng cáo hoạt động để đạt mục tiêu quảng cáo của mình trong Trình quản lý quảng cáo. Truy cập Hướng dẫn quảng cáo trên Facebook để tìm hiểu thêm về các mục tiêu bạn có thể chọn và thông số cho quảng cáo của bạn.

Các mục tiêu quảng cáo bạn có thể chọn là:

 • Số lần nhấp vào trang web: Chuyển mọi người đến trang web của bạn.
 • Chuyển đổi trên trang web: Tăng số lượt chuyển đổi trên trang web. Bạn cần một pixel chuyển đổi cho trang web của mình trước khi có thể tạo quảng cáo này.
 • Tương tác với bài viết trên Trang: Quảng cáo bài viết của bạn.
 • Lượt thích Trang: Quảng cáo Trang của bạn và thu hút lượt thích Trang để kết nối với nhiều người quan trọng với bạn hơn.
 • Cài đặt ứng dụng: Thu hút mọi người cài đặt ứng dụng.
 • Tương tác với ứng dụng: Tăng tương tác trong ứng dụng.
 • Nhận ưu đãi: Tạo các ưu đãi để mọi người đổi trong cửa hàng của bạn.
 • Nhận thức tại địa phương: Tiếp cận những người ở gần doanh nghiệp.
 • Phản hồi sự kiện: Tăng số người tham dự sự kiện.
 • Lượt xem video: Tạo quảng cáo thu hút nhiều người xem video hơn.