Tìm kiếm tùy chỉnh

Chọn ảnh như thế nào để phù hợp với quảng cáo Facebook?

Khi bạn tạo quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ có tùy chọn tải lên tối đa 6 ảnh khác nhau như một cách đơn giản để xem quảng cáo nào hoạt động tốt nhất và tận dụng tối đa chi phí quảng cáo của bạn.

Khi bạn cung cấp nhiều ảnh, chúng tôi sẽ tạo nhiều quảng cáo cho bạn trong một chiến dịch, để chúng tôi có thể sử dụng ngân sách chiến dịch của bạn cho quảng cáo facebook hoạt động tốt hơn các quảng cáo khác. Bạn sẽ chỉ bị tính phí một lần cho ngân sách mình quyết định ngay cả khi bạn sử dụng nhiều ảnh.

Khi bạn tạo quảng cáo, bạn sẽ tải lên ảnh của mình trong phần Chọn ảnh:


Kích thước ảnh: Đối với hầu hết các quảng cáo, kích thước ảnh khuyến nghị là 1200×627, do đó, bạn nên có tối thiểu vài ảnh ở kích thước này.

Nguyên tắc để chọn ảnh đúng cho quảng cáo của bạn:
 
– Ảnh quảng cáo facebook không được chứa hơn 20% văn bản trong ảnh. Để xem ảnh quảng cáo của bạn có tuân thủ chính sách này không, hãy sử dụng công cụ lưới của chúng tôi để xem ảnh của bạn có hoạt động không. Tìm hiểu thêm về chính sách quảng cáo này.
– Ảnh trong quảng cáo của bạn phải tuân thủ Nguyên tắc quảng cáo chung của VietAds
– Chọn hình ảnh có liên quan trực tiếp đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
– Sử dụng hình ảnh sáng và bắt mắt, ngay cả khi được xem ở kích thước nhỏ