Tìm kiếm tùy chỉnh

Lập ngân sách và chi phí nhóm quảng cáo

 

Chi phí quảng cáo của bạn trên Facebook phụ thuộc vào quy mô của đối tượng và ngân sách của bạn.

 

Tôi có phải thanh toán để chạy quảng cáo trên Facebook không?

Có, bạn phải trả tiền để chạy quảng cáo trên Facebook, giống như chạy quảng cáo trên báo địa phương của bạn. Bạn có quyền kiểm soát số tiền mình chi tiêu bằng cách đặt ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách trọn đời cho quảng cáo của bạn.

Lưu ý rằng không có bất kỳ khoản phí bổ sung nào khác liên quan đến việc chạy quảng cáo trên Facebook.

Chi phí quảng cáo trên Facebook là bao nhiêu?

Khi bắt đầu quảng cáo, bạn sẽ có tùy chọn chọn ngân sách hàng ngày hoặc trọn đời cùng với tổng số tiền bạn muốn chi tiêu. Hiện tại, số tiền tối thiểu bạn có thể chi tiêu mỗi ngày là $1.

Ngân sách của bạn, loại đặt giá thầu bạn chọn (Chi phí mỗi lần nhấp hoặc Chi phí mỗi lần hiển thị), đối tượng bạn nhắm mục tiêu (đối tượng rộng so với đối tượng có sở thích, hành vi và nhân khẩu học rất cụ thể) và nhiều yếu tố khác sẽ xác định số người xem hoặc nhấp vào quảng cáo trong phạm vi ngân sách của bạn.

Để tìm hiểu xem ngân sách, nhắm mục tiêu, giá thầu của bạn và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới số người bạn có thể tiếp cận như thế nào, hãy dùng thử một trong các công cụ của chúng tôi:

Bài viết đã quảng cáo

Truy cập Trang của bạn và nhấp vào Quảng cáo bài viết hoặc tìm hiểu thêm về quảng cáo bài viết. Chọn tùy chọn nhắm mục tiêu, chọn ngân sách và xem Số người tiếp cận ước tính để xem số người mà quảng cáo có thể tiếp cận trong phạm vi ngân sách và tùy chọn nhắm mục tiêu bạn đã đặt. Nhấp vào Hủy nếu bạn không muốn tiếp tục quảng cáo.

Công cụ tạo quảng cáo

Bạn cũng có thể thử công cụ tạo quảng cáo. Khi đi tới công cụ tạo quảng cáo, bạn sẽ chọn một mục tiêu, chọn từ các tùy chọn nhắm mục tiêu khác nhau và xem xét Số người tiếp cận tiềm năng của bạn.

Bây giờ, hãy chọn ngân sách và lịch chạy cũng như xem Số người tiếp cận hàng ngày ước tính. Đây là số người ước tính mà quảng cáo của bạn có thể tiếp cận mỗi ngày.

 

 

Tôi bị tính phí như thế nào cho mỗi mục tiêu quảng cáo?

Chúng tôi tối ưu hóa cho các hành vi khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu quảng cáo của bạn. Dưới đây là những loại mục tiêu bạn có thể chọn, các loại mục tiêu mà chúng tôi tối ưu hóa và cách bạn bị tính phí cho từng chiến dịch.

Quảng cáo bài viết của bạn

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Lượt thích, bình luận và chia sẻ
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị

Quảng cáo Trang của bạn

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Lượt thích Trang
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị

Chuyển mọi người đến trang web của bạn

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Số lần nhấp vào trang web
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị

Đẩy mạnh chuyển đổi trên trang web của bạn

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Chuyển đổi
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị

Thu hút lượt cài đặt ứng dụng

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Cài đặt ứng dụng
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị hoặc hành động

Tăng tương tác trong ứng dụng

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Lượt cài đặt ứng dụng, sử dụng ứng dụng, chi tiêu tín dụng
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị hoặc hành động

Tăng số người tham dự sự kiện

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Phản hồi sự kiện
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị

Thu hút mọi người nhận ưu đãi

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Số lần nhận ưu đãi
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị

Thu hút lượt xem video

 • Chúng tôi tối ưu hóa cho: Lượt xem video
 • Bạn thanh toán cho: Số lần hiển thị

Đối với một số mục tiêu trong số các mục tiêu này, bạn có thể thay đổi cách mình bị tính phí (ví dụ: trên mỗi hành động).

Tôi nên đặt giá thầu bao nhiêu cho quảng cáo của mình?

Trước khi chọn giá thầu, hãy đảm bảo bạn hiểu sự khác biệt giữa ngân sách và giá thầu.

 • Ngân sách là số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi tiêu cho mỗi chiến dịch bạn chạy.
 • Giá thầu cho phép bạn nói cho Facebook mức giá tối đa mong muốn của bạn cho kết quả mà bạn đang tối ưu hóa để đạt được (ví dụ: số lượt chuyển đổi trên trang web, số lượt cài đặt ứng dụng, số người tiếp cận duy nhất hàng ngày, số lượt thích Trang, tương tác với bài viết, số lượt xem video, số lần nhấp hoặc số lần hiển thị).

Đối với một số mục tiêu tối ưu hóa (ví dụ: số lượt thích Trang, tương tác với bài viết, chuyển đổi trên trang web, số người tiếp cận duy nhất hàng ngày), chúng tôi phân phối số lần hiển thị quảng cáo cho mọi người với mục tiêu mang lại kết quả mong muốn bằng hoặc dưới mức giá thầu bạn chỉ định. Đôi khi, khi hệ thống của chúng tôi cố gắng dự đoán người trong đối tượng mục tiêu sẽ có nhiều khả năng thực hiện hành động bạn mong muốn nhất, chi phí trung bình trên mỗi kết quả có thể vượt quá giá thầu của bạn. Nhìn chung, chi phí trung bình phải bằng hoặc thấp hơn giá thầu của bạn.

Nếu bạn đang tối ưu hóa cho số lần nhấp (CPC) hoặc số lần hiển thị (CPM), bạn sẽ bị tính phí tối đa bằng giá thầu mình chỉ định.

Khi bạn chọn giá thầu, chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo các thực tiễn tốt nhất sau đây:

 • Đặt giá thầu giá trị thực của bạn: đối với mọi quảng cáo bạn chạy, bạn nên suy nghĩ về mục tiêu quảng cáo và đặt giá thầu số tiền tối đa bạn sẵn sàng thanh toán cho mục tiêu đó. Ví dụ: nếu mục tiêu quảng cáo của bạn là số lượt thích Trang, hãy suy nghĩ về số tiền bạn sẽ thanh toán cho một lượt thích.
 • Bạn có thể để Facebook tự động đặt giá thầu cho mình. Chúng tôi sẽ tối ưu hóa giá thầu để hiển thị quảng cáo cho đủ số người trong đối tượng của bạn nhằm tối đa hóa kết quả có thể đạt được bằng ngân sách của bạn.
Khi tôi chọn một mục tiêu, tôi có phải trả tiền mỗi khi ai đó thực hiện một trong các hành động đó không?

Nhìn chung, bạn sẽ thanh toán cho số lần hiển thị (CPM) trên quảng cáo của bạn. Theo mặc định, quảng cáo của bạn sẽ được tối ưu hóa để hiển thị cho những người có nhiều khả năng thực hiện hành động nhất trong số đối tượng mục tiêu giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Mỗi lần hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được sẽ có thể thêm giá trị vào chiến dịch của bạn.

Nếu bạn đang quảng cáo Trang, ứng dụng, sự kiện hoặc trang web bên ngoài, bạn có thể đặt giá thầu của mình thành tối ưu hóa cho những yếu tố khác như số lần nhấp (CPC) bằng cách chọn Hiển thị tùy chọn nâng cao trong phần Bạn muốn chi tiêu bao nhiêu? của công cụ tạo quảng cáo.

————————————————————————————————————————-

Đặt ngân sách nhóm quảng cáo của bạn

Trước khi đặt ngân sách, bạn sẽ xác định xem bạn muốn nhóm quảng cáo của mình chạy liên tục hay bạn muốn nhóm quảng cáo của mình chạy trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Nếu bạn muốn chạy nhóm quảng cáo liên tục, hãy chọn ngân sách hàng ngày. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chi tiêu của bạn mỗi ngày.
 • Nếu bạn muốn chạy nhóm quảng cáo trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy chọn ngân sách trọn đời. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chi tiêu của bạn trong toàn thời gian của nhóm quảng cáo.