Tìm kiếm tùy chỉnh

Danh hiệu: Nhà đóng góp hàng đầu của Google – Google Top Contributor

Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu Của Google AdWords – Nhận Trợ Giúp AdWords Từ Những Chuyên gia Có Kinh Nghiệm

Những nhà đóng góp hàng đầu của AdWords (Top Contributors) là những thành viên tích cực, và được công nhận cho những hỗ trợ tuyệt vời mà họ đã cung cấp cho cộng đồng AdWords. Những người đứng đầu cộng đồng của chúng tôi chọn họ và trao cho họ danh hiệu này bởi vì chúng tôi nghĩ họ hoạt động tích cực, hữu ích, có hiểu biết và thân thiện. Danh hiệu Top Contributor này không phải ai chúng tôi cũng trao tặng. Để được xem là một Nhà đóng góp hàng đầu, bạn phải hội đủ những yêu cầu sau:

  • Hoạt động thường xuyên trên diễn đàn vào hầu hết các ngày

  • Thân thiện và kiên nhẫn khi phản hồi cho người khác

  • Hiểu biết chuyên sâu về AdWords

  • Cố gắng trợ giúp và chỉ dẫn các thành viên khác – mà không phải là khoe khoang

  • Thường xuyên đóng góp các sáng kiến trên diễn đàn

  • Cung cấp phản hồi về sản phẩm có tính xây dựng

Với những tiêu chí đó, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu những nhà đóng góp hàng đầu (Top Contributors) trên diễn đàn Google AdWords Việt Nam. Các bạn có thể đọc thông tin của họ ở bên dưới và liên hệ trực tiếp với họ qua trang tiểu sử trên Google+.

 


Phạm Văn Tuất