Tìm kiếm tùy chỉnh

Thông báo từ Google: Từ tháng 7/2015, sẽ có sự thay đổi trong việc quản lý các chiến dịch và nhóm quảng cáo đã xóa.

Từ tháng 7/2015, sẽ có sự thay đổi trong việc quản lý các chiến dịch và nhóm quảng cáo đã xóa trong tài khoản quảng cáo Google
Các chiến dịch và nhóm quảng cáo đã bị xóa khỏi tài khoản sẽ không còn có thể được kích hoạt lại. Vì vậy, tới trước tháng 7, nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo nào đã xóa nhưng các bạn còn muốn giữ lại để bật lại trong tương lai,  chúng ta cần chuyển qua chế độ “Tạm dừng”.
Tài khoản sẽ được đơn giản hóa hơn bởi hệ thống bằng việc xóa các quảng cáo chưa từng tích lũy bất kỳ hiển thị nào và đã bị xóa trong hơn 100 ngày.
Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
Tuất