Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web


Gần đây, giao diện Google AdWords không ngừng cập nhật. Nhiều tính năng mới được bổ sung liên tục.  Trong đó “Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập” khá hữu ích và tiên lợi  giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc định hướng […]

Xem chi tiết