Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web


 Tại Bảng điều khiển ứng dụng, bạn bấm vào Xác minh quyền sở hữu miền, chọn phương pháp Thay đổi bản ghi CNAME từ menu xổ xuống để xác minh quyền sở hữu tên miền. Google Apps sẽ cung cấp cho bạn một xâu kí tự dùng để xác minh tên miền. Bạn đăng nhập vào Website của nhà cung cấp […]

Xem chi tiết