Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web


Cookie là một tệp tin nhỏ có chứa chuỗi ký tự được gửi đến máy vi tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, Google sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ và hiểu tốt hơn cách mọi người tương tác với hệ thống.

Xem chi tiết

Hướng dẫn cài đặt Outlook 2003

Xem chi tiết