Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web


Cookie là một tệp tin nhỏ có chứa chuỗi ký tự được gửi đến máy vi tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, Google sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ và hiểu tốt hơn cách mọi người tương tác với hệ thống.

Xem chi tiết

Hướng dẫn cài đặt Outlook 2003

Xem chi tiết

Gần đây, giao diện Google AdWords không ngừng cập nhật. Nhiều tính năng mới được bổ sung liên tục.  Trong đó “Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập” khá hữu ích và tiên lợi  giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc định hướng […]

Xem chi tiết